Var med från start och forma framtiden

Gör som många fler och registrera dig som betatestare. Vi kontaktar dig då marknadsplatsen är uppe, inge spam, helt gratis och inga förpliktelser. Vi önskar bara synpunkter och åsikter inför den stora lanseringen.

Var med från start och forma framtiden

Gör som många fler och registrera dig som betatestare. Det är helt gratis och utan förpliktelser, vi önskar bara synpunkter och åsikter inför den stora lanseringen.

Genom en enkel, trygg och gratis registrering kan du börja svippa

Så här blir du en användare

Enkelt
Tryggt
Gratis

Kom igång

Skapa ett konto genom att skriva in din mejl, lösenord och godkänn med Bank-ID, och som företag skriver du in ditt organisationsnummer. Därefter kan du börja beställa tjänster via Svippo!

Registrera dig som svippare

För att kunna utföra uppdrag registrerar du dig ytterligare en gång som Svippare. Då väljer du om du vill utföra uppdrag som privatperson eller företag för att sedan bli en godkänd svippare.

Företag

Erbjud era tjänster eller testa ett nytt arbetsområde. Sätt era priser och värva kunder i en gratis digital marknadsplats

Privatperson

Bestäm vilka arbetsområden du tänkt utföra arbeten inom,  sedan väljer du den utbetalningslösning som passar dig bäst 

Sen kan du börja svippa!

Nu kan du börja svippa

Svippo är tillgängligt för alla

Vi skapar arbetstillfällen för både privatpersoner och företag. Svippo ger alla möjlighet till arbete, oberoende av erfarenhet, bakgrund eller kapital. 

Slipp krånglet!

Upptäck tjänster efter din budget medan du bidrar till samhällsutveckling. Handla av svipparen som passar dig bäst, privatperson eller företag.

Sök bland flera olika inlägg

Inom alla möjliga kategorier

Vi vill bygga plattformen tillsammans med er

Frågor och svar

Vanliga frågor

Ett digitalt skyltfönster som möjliggör försäljning och beställning av tjänster, för både privatpersoner och företag.

Svippo kommer finnas både som en app och webbplats.
Inne på svippo har alla användarna möjlighet att upptäcka och beställa tjänster via inlägg. Dessa inlägg skapar utförare (svippare & företag), där de beskriver vad de vill erbjuda till ett pris de själv bestämmer inom alla möjliga kategorier.

Då en beställare upptäckt en tjänst som passar deras behov, kontaktar denne utföraren för att komma överens. Beställaren har även möjlighet att direkt köpa tjänsten för att sedan reda ut detaljerna efteråt. Då beställaren köper tjänsten hålls pengarna tills uppdraget är utfört och beställaren är nöjd, svippo låser endast betalningen genom Bank-ID.

Svipparen får en notis och utför tjänsten. Då arbetet är gjort utnämner beställaren sig nöjd eller inte nöjd. Om beställaren är nöjd betalas arvodet ut till utföraren.
Sedan betygsätter båda varandra för framtida svipps (uppdrag).

Svippo ska vara tillgängligt för alla, därför har vi gjort tjänsten helt gratis att använda för både beställare & utförare.
Vi tar endast en serviceavgift på 10% av transaktionskostnaden. Denna procent dras innan utföraren får sitt arvode.

Svippo tar säkerhet på fullaste allvar och vill säkerställa ett tryggt svippande inne på plattformen. Därför registrerar och legitimerar alla användare sig via Bank-ID eller organisationsnummer. För de användare som vill utföra tjänster gör svippo en granskning av innan de kan börja utföra. 

Alla användare samlar på sig betyg under svippandet. Dessa betyg skall man värna över då de har stor betydelse för att köpa eller utföra framtida svipps. Får användare dåligt betyg upprepande gånger blir den visstids bannad och fortsätter de dåliga betygen rulla in kan användaren till och med bli livstids bannad. 

Längden på ett uppdrag baseras på den överenskommelse beställaren och utföraren kommit fram till. 

De privatpersoner som vill utföra tjänster kommer välja ett utbetalningssystem vid registreringen som svippare. Det utbetalningssystem som väljs kommer stå som arbetsgivare och erhålla försäkringar samt ansvar för den privatpersonen.

Företag som utför arbeten kommer själv stå som arbetsgivare och erhålla försäkringar samt ansvar.  

Utför tjänster

Då en privatperson/frilansare registrerar sig som en svippare bestämmer personen vilka arbetsområden den vill arbeta inom.
Sedan väljer utföraren en av svippos leverantörer som ska hantera löneutbetalningen så personen blir utbetald en skattad ersättning. Detta genom att filtrera mellan %-avgift, försäkringar, arbetsområden med mer för att hitta mest lämpad tjänst för personen. löneutbetalningen och se till att personen får en skattad ersättning. Genom att filtrera mellan %-avgift, försäkringar, arbetsområden med mer för att hitta mest lämpad tjänst för personen.

Sedan godkänner privatpersonen/frilansaren utbetalningssystemets villkor och genom svippo skapas ett konto hos den leverantören,

Ja det kan du. Många av kategorierna på Svippo är giltiga för Rot- & Rutavdrag. Det spelar dock roll vilket utbetalningssystem du väljer att använda. Stödjer det valda systemet Rot- & Rutavdrag kan du erbjuda det till kunder, stödjer de inte Rot- & Rutavdrag kommer du dessvärre inte kunna erbjuda det.

Det finns ingen spärr på hur mycket du kan tjäna via Svippo. Men kom ihåg att som privatperson kommer skatter, avgifter samt arbetsgivaravgifter dras innan du blir betald din ersättning. 

Svippo kommer vara ditt digitala skyltfönster. Du lägger ut den tjänst du vill erbjuda, sedan blir du kontaktad via inlägget av en beställare som är intresserad av din tjänst. Därefter kommer ni överens och du utför arbetet. Men kom ihåg, många kommer välja sina svippare baserat på pris, betyg & meriter så se till att leverera välutförda arbeten för större chans att vinna kunder.

För att kunna utföra tjänster som privatperson behöver personen välja en av svippos utbetalnings leverantörer vid registrering. Den leverantören erhåller arbetsgivaransvaret, försäkring och administration för utföraren. Leverantören i sig tar en % vid utbetalningen som serviceavgift för jobbet de gör. Denna %avgift varier från leverantör till leverantör, beroende på vilka försäkringar de erbjuder, arbetsområden de tillåter med mer.

Åldersgränsen baseras på vilket utbetalningssystem du väljer. Majoriteten av leverantörerna erhåller en gräns på 16 år ålder, men vissa erbjuder även 15 år. Utförare kommer kunna titta igenom villkoren hos vald leverantör för att ta reda på vilken åldersgräns de har.

Ja! Baserat på vilket utbetalningssystem du valde vid registrering är det den leverantörens försäkringar och villkor som gäller.

Beställ tjänster

Då du kommit i kontakt och överens med en svippare/företag betalar beställaren hela summan. Dessa pengar fryser Svippo, som säkerhet för både beställaren och utföraren, alltså dras inga pengar. När uppdraget slutgodkänns av beställaren betalas svipparens arvode ut via valt utbetalningssystem. Är beställaren inte nöjd eller liknande, dras inte pengarna förrän utföraren och beställaren kommit överens.

Du upptäcker tjänster genom inlägg som svippare/företag skapat, utöver dessa inlägg kommer beställare även själv kunna skapa specifika inlägg med egna priser och mer. Sedan när beställaren kommit i kontakt med en svippare/företag kommer de överens om, tid, plats, vem tillhandahåller verktyg etc. Detta för att öka chanserna till ett väl utfört uppdrag. Efter dessa steg betalar beställaren för tjänsten, som Svippo fryser tills du slutgodkännt utförandet. När uppdraget är utfört och du godkännt så betygsätter båda parter varandra för framtida svipps.

Ja, på de allra flesta av våra kategorier går det att nyttja Rot- & Rutavdrag.

Svippo tar säkerhet på fullaste allvar och vill säkerställa ett tryggt svippande inne på plattformen. Därför registrerar och legitimerar alla användare sig via Bank-ID eller organisationsnummer. För de användare som vill utföra tjänster gör svippo en granskning av innan de kan börja utföra.
Genom vårt unika godkänningssystem har Svippo möjlighet att frysa betalningen ifall tvist uppstår. Detta ger en ökad säkerhet att beställaren verkligen blir levererad bra hjälp när den beställt ett uppdrag.

På svippo godkänner man att en betalning sker då svipparen/företaget utfört uppdraget och beställaren är nöjd. Alltså menas det att inga pengar dras förrän beställaren är helt nöjd, men för en säkerhet hos utföraren så fryser ”låser” svippo betalningen så beställare inte kan dra sig ur helt plötsligt. Detta som säkerhet för både beställare och utförare.
Då arbetet är klart utnämner beställaren sig nöjd eller inte nöjd. Om beställaren är nöjd betalas arvodet ut till svipparen. Om beställaren inte är nöjd uppmanar vi att försöka reda ut det själv, annars finns support tillgänglig.
Det fungerar även som en säkerhet för utföraren då vi kan säkerställa att pengarna är insatt på ett konto för att snabbt och enkelt föras över till utföraren då uppdraget är utfört.

Som beställare kan du känna dig lugn, då våra utförare är försäkrad av sig själva (företag) eller den utbetalnignsleverantören de valt vid registrering (privatpersoner).

För företag

Som företag registrerar ni er genom organisationsnummer, fullständigt namn på kontaktpersonen samt e-postadress.
Därefter lägger ni ut inlägg där ni beskriver de tjänster ni vill erbjuda.
Intresserade beställare kommer då kontakta er för att köpa er specifika tjänst.

Svippo är en gratis plattform för beställare och utförare att använda. Det förekommer enbart en kostnad när en utförare utfört en tjänst. Svippo tar då en mindre serviceavgift på 10% som dras innan utbetalningen skett.

I svippos första skede kommer vi tillhanda hålla faktureringsprocessen för att med tiden erbjuda er möjligheten att skicka egna fakturor.

Beställare betalar innan tjänsten utförts. Svippo betalar sedan ut betalningen efter våra avgifter ink moms.

Svippo betalar ut beställarens betalning ink moms. Men svippo drar även 10% avgift från betalningen innan den betalas ut.

Har du en fråga vi inte svarat på?

Skriv in den här så svarar vi på den

Bli en betatestare, helt gratis!

Vi söker betatestare som vill delta genom att bidra med synpunkter och feedback för att förbättra plattformen. Inga krav sätts på dig.

Bli en del av svippo

Vår vision är att bygga plattformen tillsammans med er. Vi vill ge en exklusiv möjlighet att vara med från start och skapa Svippo tillsammans med oss. Vi söker betatestare som vill ta del av detta genom synpunkter och feedback för att förbättra plattformen. Det är helt gratis och utan förpliktelser om att använda tjänsten.